Rola Lidera grupy

Rola Lidera grupy

Rolę tę określają oczekiwania innych ludzi w stosunku do lidera.
Nie można się spodziewać od ludzi, że w życiu zawodowym będą postępować w sposób wykraczający poza ich role społeczne.
Ludzie oczekują od swych przywódców pomocy w wykonaniu wspólnego zadania, wypracowania zasad współdziałania w zespole oraz reakcji na poszczególnych członków grupy i zaspokojenia ich potrzeb.

Funkcje przywódcze
Najważniejszymi funkcjami w sferach: wykonywania zadania, budowania i utrzymywania zespołu oraz rozwoju jednostki są:
1.określenie zadania
2.planowanie
3.instrukcje
4.kontrola
5.ocena
6.motywacja
7.organizacja
8.dawanie przykładu.
Praktyczne sposoby wykonywania tych funkcji:
•na początku – kompetentnie
•po pewnej praktyce – umiejętnie
•poprzez własny rozwój – znakomicie

Określanie zadania
Zadanie stawiane przez lidera powinno być:
•jasne
•konkretne
•określone w czasie
•realne
•inspirujące
•podlegające ocenie

Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/mazowieckie

Może Ci się również spodoba