Rejestr przychodów oraz rozchodów. Kiedy używać?

Księga przychodów oraz rozchodów. Kiedy używać?

Księga przychodów i rozchodów to sposób rozliczania się z urzędem skarbowym w zakresie podatków przez właściciela firmy.

Czym jest rejestr przychodów i rozchodów?

KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić możnaskutecznąaktualną ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów oraz wydatków ponoszonych przez firmę. Cieszy się ona dużympowodzeniem, gdyż jest to najprostszy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Do księgi przychodów oraz rozchodów wprowadza się pozycje takie jak przychody, zakupione towary handlowe oraz materiały podstawowe, poniesione wydatki związane z prowadzoną firmą, jak również koszty prac badawczo-rozwojowych.


Rejestr przychodów oraz rozchodów nie uwzględnia informacji na temat zaliczek na rzecz dostawy tudzież sprzedaży towarów oraz wykonania usługi. Z księgowego punktu widzenia nie jest to bowiem ciągle ani przychód, ani tym bardziej koszt jego uzyskania. Nie wprowadza się do niej również kosztów inwestycji jeszcze w czasie jej przebiegu. Prawidłowy moment na uzupełnienietakichdanych pojawia się dopiero po zakończeniu inwestycji w formie odpisu amortyzacyjnego. Rejestr przychodów oraz rozchodów nie zawierateżdanychw kwestii obrotu opakowaniami zwrotnymi. Są one wydawane za kaucją oraz jako takie nie stanowią przychodu. KPiR nie gromadziteżdanychna temat jednorazowej pomocy na rozpoczęcie prowadzenia firmy. Do takich wsparć należą m.in. te pozyskiwanez funduszy unijnych .

Może Ci się również spodoba