Przywództwo w firmie

Przywództwo w firmie

Z perspektywy przywództwa kluczowym zagadnieniem jest, do jakiego stopnia lider może stworzyć plan samodzielnie, a jak dalece dzielić funkcje planowania ze swym zespołem.
Różne podejścia lidera do planowania:
1.Opracowuje plan i go przedstawia
2.Prezentuje własne pomysły i zachęca do zadawania pytań
3.Przedstawia plan wstępny, który następnie podlega zmianom
4.Stawia problemy, przyjmuje sugestie, tworzy plan
5.Określa granice: prosi zespół o wypracowanie planu
W którym z podejść wg Państwa następuje największe wykorzystanie autorytetu planowania?

Wydawanie instrukcji stanowi funkcję przekazywania zespołowi zadań i planów. Zazwyczaj wymaga stania lub siedzenia przed zespołem i bezpośredniego przekazania mu instrukcji.
Jak wszystkie funkcje tak i ta może być wykonywana umiejętnie. Istnieje bowiem zarówno prawidłowy, jaki nieprawidłowy sposób instruowania grupy. W rzeczywistości instruowanie stanowi jedynie część ogólniejszej umiejętności komunikacji międzyludzkiej: skutecznego przemawiania.
W tym zakresie lider powinien:
•Być przygotowany – próbować i ćwiczyć.
•Wyrażać się jasno – dwa razy sprawdzić, czy to co mówi, nie jest dwuznaczne, zagadkowe i mętne.
•Wyrażać się prosto – wszelkie skomplikowane sprawy przedstawiać w najprostszej formie, ale bez nadmiernych uproszczeń. Powinien unikać posługiwania się językiem technicznym czy żargonem specjalistycznym, którego słuchacze nie będą w stanie zrozumieć.
•Mówić ze swadą – ubarwiać swoje wystąpienia entuzjazmem, zaufaniem i humorem. Sprawiać, by było żywe, ekscytujące, inspirujące i zabawne.
•Być naturalnym – nie musi być wielkim mówcą, po prostu być sobą – w najlepszym wydaniu.

Komunikacja jest siostrą przywództwa. Instruowanie wymaga wyłącznie jednej umiejętności, zwanej przemawianiem publicznym. Należy jednak pamiętać, że umiejętność słuchania innych jest równie ważna. Każdy ma jakiś wkład do wspólnego planu i jego realizacji: pomysły, sugestie czy informacje. Lider musi umieć słuchać.

Polecamy:  https://znany-ksiegowy.pl/opolskie