Prowadzenie KPIR – podstawowe zasady. Sprawdź

Prowadzenie KPIR – podstawowe zasady. Przeczytaj

Księgę musimy prowadzić według wzoruprzedstawionego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w kwestiiwypełniania KPiR .

Księgę da się prowadzić w dwojaki sposób-papierowoa takżeelektronicznie.

Elektronicznaforma jest zdecydowanie mniej czasochłonna oraz bardziej estetyczna,niemniej jednakniesie ze sobą dodatkowe wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie konkretnej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi;

-Stosowanie programu komputerowego pozwalającego nabezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów a także umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w układzie chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;

-Trzymanie zapisanych informacji na cyfrowych nośnikach danych, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniemalbo zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania tudzież ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Podatnik prowadzący KPiR w wersji cyfrowej, zgodnie z wyżej wymienionymizasadami nie ma obowiązku jej drukowania.

Za poprawnąuznaje się księgę wypełnianą zgodnie z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uznaje się za rzetelną, jeżelidokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stanrzeczywisty. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze dokonywane są w języku polskim, w walucie złoty w sposób staranny,klarownyjak również trwały, podparciem zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestiiwypełniania KPIR dowód księgowy równieżpowinien być sporządzony w języku polskim , a treść powinna być pełna orazzrozumiała, z dopuszczeniem ogólnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga wraz z dowodami księgowymi powinnafigurować w miejscu prowadzonej działalności bądź w centralidziałalności, jeśli KPiR jest prowadzona przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia tudzież przechowywania księgi przez to biuro.

Ponad to w przypadku biur rachunkowych występują pewne ułatwienia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów: w czasie rzeczywistym (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to uporządkowane w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tj. na zasadach określonych dla biur rachunkowych). Ułatwienie to mogą stosowaćtakże przedsiębiorstwa wielozakładowe.

Może Ci się również spodoba