Prowadzenie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Prowadzenie KPIR – kogo dotyczy ten obowiązek?

Początkującyprzedsiębiorcy mogą zadawać pytanie czym właściwie jest KPIR ?

Najkrócej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej firmyoraz kosztów ich uzyskania. Powinniśmy więc w niej zapisywaćwszystkiedokonane zakupy, sprzedane towary tudzież usługi, oraz koszty związane z prowadzeniem działalności.Szczegóły dotyczące prowadzenia KPiR znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Wymóg prowadzenia KPIR: 

W oparciu o art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych jak również spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów a także rozchodów, lub księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przekraczają równowartości 2 000 000 EUR w PLN, mają możliwość prowadzenia ułatwionej księgowości na podstawie KPiR.

Nie licząc powyższej grupy,wymógwypełniania KPiR mają:

-Armatorzy, zdefiniowani na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Wykonujący działalność na podstawie umów agencyjnych albo umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby zajmujące się działami produkcji rolnej, jeślizgłoszązamiar prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie obejmuje?:

-Opłacających podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Świadczącychtylko usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,jedynie w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego zbyciaskładników majątkowych (po zamknięciufirmy prowadzonej samemulub otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki)

Zdarzają sięrównież sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z obowiązku prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest osiągalne w sytuacjach uzasadnionych wyjątkowymizaszłościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR, szczególnie takimi jak:

-Wykonywanie określonych rodzajów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek jak również stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego jest w stanie zwolnić go z obowiązkuprowadzenia KPIR. Wyżej wspomniany wniosek należy złożyć minimum na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być wpdrożone. W chwili rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstaniawymoguuzupełniania księgi w ciągu roku podatkowego, wniosek o zwolnienie musi zostać złożony w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

Może Ci się również spodoba