CO TO JEST KPiR??? – Sprawdź

CZYM JEST KPiR??? – Przeczytaj

PROWADZENIEREJESTRU PRZYCHODÓW A TAKŻE ROZCHODÓW:

Rejestr przychodów i rozchodów to nierzadkodużyproblem dla przedsiębiorców. Dlatego też, nasza oferta to również prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

POLECAMY PORTAL: https://znany-ksiegowy.pl/

Księga przychodów i rozchodów – kto jest do niej zobowiązany?

Książki przychodu oraz rozchodu zobowiązane są prowadzić między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie pozostającewłasnością osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu ze złotówek. To najprostszytyp ewidencji, który stosowany jest w uproszczonej księgowości. Księga przychodów i rozchodów pozwalaustalić zobowiązania podatkowe danej firmy albo osoby. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowym zlecasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji i rozliczeń.


Rejestr przychodów i rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów oraz rozchodów stanowi zaledwieczęść naszej oferty, apełenwachlarz usług ASK-FINANCE obejmuje:

-Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Przygotowywanie rocznych a także wymaganych cyklicznie ewidencji, zestawień oraz deklaracji,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów oraz usług; sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; przygotoywanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Ustalaniewielkości zaliczek na podatek dochodowy oraz podatek VAT iuzupełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych,

-Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

-Przygotowywanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS i NBP,

-Przygotowywanie deklaracji Intrastat,

-Przygotowywanieniezbędnych danych dla ubezpieczycieli i danych dla potrzeb dokumentacji cen transferowych,

-Reprezentowanie Klienta w sytuacji kontroli podatkowej,

-Doradztwo księgowe w zakresie obsługiwanej działalności gospodarczej.

Może Ci się również spodoba