Co lider powinien wiedzieć?

Co lider powinien wiedzieć?
Przywództwo często zależne jest od sytuacji.
Główną zaletą tego sytuacyjnego podejścia jest podkreślenie wiedzy w życiu
zawodowym, a wiedza łączy się bezpośrednio z autorytetem.
Wyróżnia się 4 postaci autorytetu:
– autorytet pozycji i stanowiska – „Zrób to, bo ja jestem szefem!”
– autorytet wiedzy – autorytet przechodzi na tych, którzy wiedzą
– autorytet osobowości – w swej ekstremalnej formie to charyzma
– autorytet moralny – autorytet wymagający poświęceń od innych.
Samo posiadanie odpowiedniej wiedzy fachowej i zawodowej
nie uczyni z nikogo lidera – jest to warunek konieczny,
ale nie wystarczający.
Wszystkie główne elementy składające się na autorytet
– pozycja, wiedza i osobowość – są ważne.

Funkcyjne podejście liderstwa
Aby wypełnić wspólne zadanie i utrzymać zespół, należy spełniać określone funkcje. Funkcja to to, co się robi, a przeciwstawia się ją jakości, która z kolei stanowi jeden z aspektów tego czym lider jest. Poprzez praktykę, doświadczenie i refleksję można nauczyć się wykonywać te funkcje z dużą zręcznością: one staną się zdolnościami przywódczymi lidera. Nie oznacza to, że będzie wykorzystywał je wszystkie przez cały czas. Będą jednak zawsze pod ręką, gotowe do użytku w razie potrzeby.

Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie

Może Ci się również spodoba